pimedakoolitus

Nüüd saab pimeda aja koolitust läbida ka suvel. Selleks kasutame nõuetele vastavat simulaatorit, mille on Transpordiamet kinnitanud.

Koolituse eesmärk on õpetada õpilastele ohtude vältimist pimeda ajal sõiduki juhtimisel. Koolitusel omandab õpilane teadmised ja oskused tulede õigest kasutamisest ning pimeda ajal sõitmisega seonduvatest ohtudest.

Simulaator annab täiendava võimaluse omandada vajalik sõiduoskus mitte ainult pimeda ajal sõitmisel vaid ka halva nähtavusega ja/või libedates tingimustes.

Simulaatorit saab kasutada igal ajal sõltumata aastaajast. Õpetamisel lähtutakse õppekavas toodud ainekaartidest, mille kohaselt on vaja läbida praktikum ja sõit mõlemad simulaatoril.

Simulaator võimaldab sõitmist erinevates ohtlikes olukordades riskivabalt, kus harjutamise käigus saavutatakse reaalseks sõitmiseks vajalikud ohutud sõiduvõtted.