Kvalifikatsioon:
Keskeriharidus, Tihemetsa Sovhoostehnikum tehnik-mehaanik
Töökogemus:
AM-, A-, B-, BE-, C- ja CE-kategooria mootorsõidukijuhi sõiduõpetaja 2004 aastast.
Telefon:
513 8827