KURSUS

EUR

AM (mopeed)

400

A-kat

520 (esmaõpe)

A-kat

420 (täiendõpe)

B-kat

Koolituse hinda näeb klõpsates  valitud kursuse peal avalehel rubriigis „Algavad kursused“

BE-kat

Pakett

200

260

BC1-kat

980

C-kat

Pakett

610

860

CE-kat

Pakett

660

930

C1-kat

510

D-kat

Pakett

930

990

T-kat

Pakett

660

760

Lõppaste

(manuaalkäigukastiga autoga)

120 

Lõppaste

(automaatkäigukastiga autoga)

140

 

Esmaabi

40

Esmaõppe libeda koolitus

(manuaalkäigukastiga autoga)

65

Esmaõppe libeda koolitus

(automaatkäigukastiga autoga)

85

Pimeda aja koolitus

45

Veoauto- ja bussijuhi täiendusõpe 35 h

180

Veoauto- ja bussijuhi kiirendatud ametikoolitus 140 h

960

Kursuse tasu sisaldab:

 • teooriaõpet
 • sõiduõpet (kohustuslikke tunde)
 • koolieksameid (ei sisalda kordus sõidueksameid)
 • õppematerjale (liiklusseadus)
 • konsultatsioone

Lisavõimalused

 

KATEGOORIA

EUR

A-kat sõidutund

36

AM-kat sõidutund

28

B-kat sõidutund

20

B-kat sõidutund
(automaat käigukast)

22

BE-kat sõidutund

32

C1-kat sõidutund

34

C-kat sõidutund

42

CE-kat sõidutund

44

D-kat sõidutund

44

T-kat sõidutund

44

Kordus sõidueksam

Vastava kategooria sõidutunni hind

Sõiduki kasutus MNT sõidueksamil
(AM-,A-,BE,-C1-,C-,CE-,D-,T-kategooria)

Vastava kategooria sõidutunni hind
(MNT sõidueksam koos õppeväljaku kasutamisega)

Sõiduki kasutus MNT sõidueksamil
(B-kategooria manuaalkäigukastiga)
40
Sõiduki kasutus MNT sõidueksamil
(B-kategooria automaatkäigukastiga)
44
Õppeväljaku kasutuskord
(kestusega kuni 60 minutit)
30

Motovarustuse laenutus

15

Koolitunnistuse duplikaat,
dokumentide ennetähtaegne väljastamine

15

 

Teadmiseks enne 01.02.2020 õppetööd alustanud õpilastele.

Isik, kes on alustanud õpinguid enne 2020. aasta 1. veebruari, kuid mitte varem kui 2019. aastal, võib õpingud läbida õpingute alustamise ajal kehtinud mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekava alusel 2020. aasta lõpuni.

alus: Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.06.2011 määrus nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ § 51 lõige 5

Kursuse tasule lisandub:

 • esmaabi (esmaõppe korral, kui ei ole eelnevalt läbitud)
 • vajadusel õppesõiduki kasutamine Transpordiameti eksamil
 • riigilõiv Transpordiametile

Tasuda on võimalik osamaksetena:

 • Sularahas ( kohapeal )
 • Pangaülekandega
  Makse saaja: Tugev Partner OÜ
  Arveldusarve: EE801010220102365015 (SEB)
  Selgitus: koolitatava ees-ja perekonnanimi ning isikukood