Kasutajanime ja parooli saad autokoolist.

 http://ak.e-autokool.eu/


 

pimedakoolitus

Nüüd saab pimeda aja koolitust läbida ka suvel. Selleks kasutame nõuetele vastavat simulaatorit, mille on Transpordiamet kinnitanud.

Koolituse eesmärk on õpetada õpilastele ohtude vältimist pimeda ajal sõiduki juhtimisel. Koolitusel omandab õpilane teadmised ja oskused tulede õigest kasutamisest ning pimeda ajal sõitmisega seonduvatest ohtudest.

Simulaator annab täiendava võimaluse omandada vajalik sõiduoskus mitte ainult pimeda ajal sõitmisel vaid ka halva nähtavusega ja/või libedates tingimustes.

Simulaatorit saab kasutada igal ajal sõltumata aastaajast. Õpetamisel lähtutakse õppekavas toodud ainekaartidest, mille kohaselt on vaja läbida praktikum ja sõit mõlemad simulaatoril.

Simulaator võimaldab sõitmist erinevates ohtlikes olukordades riskivabalt, kus harjutamise käigus saavutatakse reaalseks sõitmiseks vajalikud ohutud sõiduvõtted.

Miks valida enda koolitamiseks 
Võrumaa või Põlvamaa Autokool?

Aga sellepärast, et :

  • Kõik õpetajad on kõrge kvalifikatsiooniga.
  • Kasutame ainult kaasaegsed õppevahendid 
  • Kõigil meie autokooli õpilastel on võimalus kasutada e-autokooli õppematerjale.
  • Koolituse eest saab tasuda pangaülekandega või sularahas osade kaupa.
  • Autokooli teooria kontrolltesti sooritamine on tasuta.

Olete oodatud omandama oskusi kogu eluks meie autokoolis!!!

Sooviks saada juurdepääsu Teie autokooli testidele ja õppematerjalidele. Kuidas seda saab? Küsija: Peeter

Selleks tuleb saada meie autokooli õpilaseks ja kui Te olete juba meie kooli õpilane, siis tuleb pöörduda kas otse meie kontorisse sekretäri poole või siis saata meil kooli meilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ja Teile väljastatakse parool millega saate juurdepääsu küsitud materjalidele.


Palju maksab ja kuidas saab õppida mopeedijuhiks? Küsija: Priit

Mopeedijuhiks saab õppida meie autokoolis registreerides end AM- kategooria kursusele kodulehe www.vorumaaautokool.ee kaudu või telefoni teel. Mopeedijuhiks saate õppida, kui olete vähemalt 14 aastat vana. Mopeedijuhi kursus maksab 190.- eurot, millele lisandub esmaabikursus maksumusega 35.- eurot. Täiendavat informatsiooni saate kodulehelt toimides nõnda: Avaleht/Kursused/AM-kategooria


Alustasin õpinguid teie autokoolis 2010 aasta kevadel, kuid jätsin teatud põhjustel pooleli. Nüüd oleks soov õpinguid jätkata, kuidas see võimalik oleks? Küsija: Viktor

Selgus, et Teil on läbimata 2 viimast teoorialoengut ja sõitmata 3 sõidukorda. Vana õppekava kohaselt saate lõpetada kursuse hiljemalt 30.09.2011. Alates 01.10.2011 tuleb õpinguid jätkata uue õppekava järgi ning seejärel läbida koolieksamid ja eksamid Transpordiameti Liiklusregistri büroos.


Olen hetkel 17 aastat vana, ja soovin teha B katekooria lube. Kas on võimalik, et ma teen nüüd autokooli ära ja enne 18 aastat täis saamist teen vajalikud eksamid? Küsija: Sander

Vastuseks teatame, et Teie täpne vanus pole meile teada, mistõttu oleks soovitus selline: 17 aastastel noortel soovitame tulla autokooli õppima 17,5 aasta vanusena, sest õpe autokoolis kestab keskmiselt 2,5 kuud ja Transpordiametis Liiklusregistris ei saa sooritada eksameid enne kui 3 kuud enne 18 aastaseks saamist. Seega, kui olete vähemalt 17,5 aastane, siis võiksite end meie juures Teile sobivasse õppegruppi ära registreerida ja saame lähiajal õppega alustada.


 Kas te organiseerite ka libedasõite või kuidas sellega lood on? Lõpetasin teie juures autokooli kaks aastat tagasi. Küsija: Siret  

Millal Teil soov libedasõidule tulla oleks? Oluline on, et peate selle libedasõidu läbima hiljemalt enne esmaste juhilubade lõppu. Järgmine libedasõit peaks meil toimuma orienteeruvalt oktoobrikuu keskpaigas. Ja me registreerisime Teid sellele koolitusele ära. Kui selgub täpne kuupäev, siis võtab sekretär Teiega eelnevalt ühendust. See kursus kestab tõenäoliselt ühe päeva hommikust 08.30-st kuni õhtuni (20.00). Ja maksab 102.- eurot. Kursusele tulles peab selle eest olema eelnevalt makstud ja kaasa pass või ID kaart ja juhiluba ja koolitunnistus.


Tahaks küsida et kui ma teen BC-1 katekooria juhuload et kas ma pean ARKis tegema teooria eksamid eraldi või on need koos ja saama ka autokooli eksamitega. Küsija: Bret

Kui Te õpite BC1- kategooria sõidukijuhiks, siis tuleb Teil sooritada nii autokoolis kui ka Transpordiametis (ARK) üks BC1- kategooria teooriaeksam. Sõidueksameid tuleb sooritada kaks (B- ja C1- kategooria mootorsõidukiga). Transpordiametis tuleb tasuda neli riigilõivu: juhilubade eest 25.56; teooriaeksami eest 25.56; B-kategooria sõidueksami eest 38.34 ja C1-kategooria sõidueksami eest 25.56 ning meie autokooli tuleb tasuda C1-kategooria sõiduki kasutamise eest sõidueksamil 26.00 eurot. 


 Tahaks T-kategooria kursusele aga millal need hakkavad? Loen et kokkuleppel, kas siis minu jaox korraldatakse kursus või??? Küsija Janek.

Kodulehel olev grupi algus kokkuleppel tähendab, et piisava hulga soovijate olemasolul alustatakse vastava grupi õpet. Kuna aga T-kategooria kursustele soovijaid on lisaks Teile veel mitmeid, siis võib arvata, et vastav grupp siiski lähiajal alustatakse.

Et teada saada millal vastav grupp algab, selleks palun Teil end kodulehe kaudu ära registreerida täites vastavas taotluses kõik väljad (väga oluline on telefoninumber). Kui on selgunud, millal grupiga alustatakse, siis meie sekretär võtab eelnevalt Teiega ühendust ja teavitab Teid grupi algusest. End võib eelregistreerida ka telefonitsi 786 4658.


Kui ma teen 15,5 aastaselt b - kategooria juhiload, kas siis peab tegema eksamid uuesti kui ma 18 saan ja palju see maksma läheb? Küsija: Omar

Olles 15 aasta ja 6 kuu vanune saate asuda autokooli õppima B-kategooria piiratud juhtimisõiguse saamiseks. Läbite õppe koos koolieksamite sooritamisega ja seejärel olles saanud 16 aastaseks, saate sooritada Transpordiameti liiklusregistris (vana nimega ARK) teooria- ja sõidueksami, makstes selle eest riigilõivu koos juhilubade tasuga 79.87 eurot.

Seejärel saate õiguse juhtida 2 aastat B- kategooria mootorsõidukit piiratud juhtimisõiguse tingimustel ja saades 18 aastaseks peate sooritama Transpordiameti liiklusregistris uuesti teooria- ja sõidueksamid. Riigilõiv on koos juhilubade tasuga siis 89.46 eurot.

Seejärel saate esmased juhiload, millega peate liikluskuulekalt juhtima mootorsõidukit 2 aastat, läbima selle 2 aasta jooksul lõppastmekoolituse ning siis saate juhiload, millega täisõiguslikult juhtida teel B-kategooria mootorsõidukit.


Mul lõppes B - kategooria esmaste juhilubade aeg 8. veebruaril ja lõppastme koolitus on veel tegemata. Mis ajaks hiljemalt ma pean lõppastme koolituse ära tegema, et ei peaks uuesti eksameid tegema ? Küsija: Maikel

Kui esmaste juhilubade kehtivus on lõppenud, siis ei tohi nende lubade omanik juhtida mootorsõidukit, sest seda käsitletakse liiklusseaduse § 201 sätestatud rikkumisena - juhtimisõiguseta juhtimisena, mille eest on ette nähtud karistusena rahatrahv kuni 100 trahviühikut.

Seega olete Teie nüüd just selles seisus, et ei tohi juhtida mootorsõidukit. Te peate lõppastme koolituse läbima hiljemalt 12 kuu jooksul arvates esmase juhiloa kehtivuse möödumisest. Pärast selle tähtaja möödumist peate vastasel juhul taotlema uuesti esmast juhiluba ja sooritama edukalt esmase juhiloa saamiseks nõutavad liiklusteooria- ja sõidueksami.


Tere! Seoses liiklustrahviga ei saa ma oma esmaseid juhilubasid ümber vahetada! Kas autokooli tunnistus kehtib s.t kas libedasõidukoolitus kehtib ka 2 aasta möödudes? Küsija: Lauri

Jah, libedasõidukoolitus, mis märgitud koolitunnistusele kehtib ka kahe aasta möödudes, kuid kui Teil on kehtivad karistused, siis peate juhinduma liiklusseaduse § 106 lg 4 - 6 sätestatust.

§ 106 (4) Kui esmase juhiloa omaja on omandanud vajaliku vilumuse ja läbinud lõppastme koolituse ning teda ei ole viimase 12 kuu jooksul karistatud liiklusnõuete rikkumise eest, väljastatakse talle juhiluba ilma eksamite sooritamiseta.

§ 106 (5) Kui esmase juhiloa omajal on liiklusnõuete rikkumise eest kehtiv karistus, väljastatakse talle juhiluba pärast liiklusteooriaeksami edukat sooritamist.

§ 106 (6) Kui aga esmase juhiloa omajal on mootorsõiduki juhtimisõigus karistuseks ära võetud, tunnistatakse tema juhtimisõigus ja talle valjastatud esmane juhiluba kehtetuks. Mootorsõiduki juhtimisõigust ja uut esmast juhiluba võib ta taotleda pärast järelkoolituse läbimist ning liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist.

Lisaks peame vajalikuks märkida, et tulenevalt karistusregistri seaduse § 24 lg 1 kustutatakse karistusregistrist andmed siis, kui väärteo eest mõistetud või määratud rahatrahvi tasumisest, aresti kandmisest on möödunud 1 aasta. Sama seaduse § 25 lg 6 sätestab, et kui isik paneb enne karistusandmete kustutamise tähtaja möödumist toime uue väärteo, siis eelmise väärteo eest mõistetud karistuse andmete kustutamise tähtaja kulgemine katkeb.

Vastav Transpordiameti kodulehel olev link järelkoolituse kohta on leitav: https://www.mnt.ee/et/liikleja/juhi-koolitus/jarelkoolitus

Igal isikul on õigus tellida enda kohta päringuid e-toimikust aadressilt:  https://www.e-toimik.ee/

Võrumaa Autokool on asutatud augustis 2002. Asutamisest alates on kooli põhitegevuseks olnud mootorsõidukijuhtide koolitamine.

Kõikide koolituste aluseks on mootorsõidukijuhi ettevalmistamise riiklikud õppekavad, mille alusel autokool on koostanud oma B- kategooria õppekava, mille alusel omakorda õpetatakse alates 01.08.2011 uusi B-kategooria sõidukijuhte. Koolil on kehtiv koolitusluba 5620 HTM.

Võrumaal tegutseme Võrus, Räpina mnt 1A ja Antsla Gümnaasiumis.

Meie õpetajad omavad suuri kogemusi sõidukijuhtide koolitamisel ja on oma ala asjatundjad ning kuuluvad kohalike omavalitsuste liikluskomisjonidesse, kus esindavad liiklusspetsialiste omavalitsuste liikluskorra paremaks muutmisel. Meie õpilased on ARK eksamite sooritamisel olnud ühed edukamad.

Meie masinapark on muljetavaldav ja võimalik on seeläbi pakkuda õpilastele mitmekesist õpet järgnevate sõidukitega: Volvo, Scania, Toyota, Volkswagen, Honda, Suzuki, Yamaha, Kymco, New Holland, Renault, Opel ja Ford

Võrumaa Autokool kuulub Eesti Autokoolide Liitu, mis omakorda kuulub Euroopa Autokoolide Liitu.